L. R. de Souches


Špilberk 1 - mezihradbí /01

Louis Raduit de Souches (1608–1682) - vrchní velitel obrany Brna v době obležení města Švédy v roce 1645


katastr

Brno-město


místo

vyhlídka na hradě Špilberk


umístění

1902, na rozhledové plošině bastionu


úprava

po roce 1918 (?), 1996popis

na třístupňovém podstavci stojí profilovaný kvádrový zdobený dřík, na jehož vrcholu je bronzová portrétní busta v nadživotní velikosti; na čelné straně dříku proti městu Brnu je upevněna deska z brazilské žuly s nápisem; písmo ryté stříbřené


poznámka

Pomník několikrát upravován. Poprvé zřejmě po roce 1918, kdy byl text zakryt dnes neznámou deskou.
Původní rytý nápis zněl: Radwig // Graf // de Souches // Feldmarschall // der kaiserlichen Armee // geboren 1608 gestroben 1683 // Vertheidiger Brünns // gegen // schwedische Übermacht // im Jahre 1645 //. Později, asi po roce 1945, umístěna přes text nová bílá mramorová deska s nápisem: Raduit // de Souches // obránce Brna // 1645 //.
Pomník rekonstruován v letech 1995–1996. Pro současnou desku sestaven pracovníky Muzea města Brna nový text, kde byl opraven letopočet úmrtí vojevůdce (na 12. 8. 1682).


text

Louis //
Raduit //
de Souches //
polní maršál //
císařské armády //
* 16. 8. 1608  + 12. 8. 1682 //
velitel obrany //
při švédském //
obléhání Brna //
1645 //ulice

městská část

významné osoby

Johann Eduard Tomola
autor pomníku


události

16. 8. 2003
Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches 12. 10. 1936
Otevření hrobky Louise Raduita de Souches


stavby

související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 10. 06. 2021