Masarykova lípa


Rooseveltova 0/03

Závěrečnou akcí hudebního festivalu „Moravský podzim“ se stalo slavnostní vysazení masarykovské lípy za účasti brněnských skautů a skautek a členů brněnského Sokola. Uskutečnil se koncert k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka a 99. výročí založení Československé republiky. Několik pěveckých sborů nastudovalo a předneslo vlastenecké skladby napsané význačnými autory v mladé republice na Masarykovu počest.


katastr

Brno-město


místo

park


umístění

28. 10. 2017, 10.00 hodin


popis

Lípa je považována za český národní strom a lipové ratolesti a listy jsou zastoupeny v oficiální československé a později české heraldice. Vysazený strom je doplněn tabulkou s vysvětlujícím textem.


poznámka

Lípy svobody byly v českých městech vysazovány už v okamžiku vzniku republiky a pak v jeho výročích, zvlášť v jubilejním roce 1928 k desátému výročí vzniku ČSR, a později na paměť osvobození v roce 1945, k 50. výročí vzniku Československa v roce 1968. V roce 2018, kdy naše republika oslaví sto let od založení, se připravuje vysazování pamětních stromů, označovaných jako „Lípy republiky“.
Nově vysazený strom na Rooseveltově ulici byl nazýván ve všech článcích v tisku jako „Masarykova lípa“, ale v textu na vysvětlující tabulce není jméno T. G. Masaryka uvedeno. Přesto jsme jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka připojili jako osobnost, které byl strom věnován (-Menš).


text

Tilia cordata „Greenspire“ //
lípa srdčitá //
vysazena 28. října 2017 //
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu //
Moravský podzim //
u příležitosti 99. výročí vzniku //
samostatného Československa //

(Ve spodní části jsou loga Filharmonie Brno, Městské části Brno-střed a Města Brno.)


ulice

městská část

události

28. 10. 2017
Koncert Masarykovských sborů a zasazení pamětního stromu


osoby na objektu

Tomáš Garrigue Masaryk
osobnosti strom věnován, ale jméno na vysvětlující tabulce není uvedeno


prameny, literatura

Www stránky

"Masarykovské sbory"


MenšAktualizováno: 06. 04. 2018