oběti okupace


Lazaretní - nádraží Židenice 0/01

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci železnice


viz pamětní deska: Jarní 50/01


katastr

Židenice


místo

ve vstupním prostoru nádraží Židenice


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1946


přemístění

70. či 80. léta 20. století (Jarní 50); 2017 (Kulkova 1)


popis

čtvercová z šedé leštěné žuly se zlaceným rytým nápisem


poznámka

Deska byla původně umístěna na mohyle z navršených kamenů u nákladového nádraží v Brně-Židenicích, Šámalova 81.
V roce 1946 (?) byla přemístěna na stěnu vestibulu nádraží v Židenicích.
V průběhu 70. či 80. let 20. století (přesný rok není znám) byla deska přemístěna na budovu Českých drah na ulici Jarní 50/01.
Po prodeji budovy Českými drahami v roce 2017 do soukromých rukou byla deska přemístěna na nově vyrobený betonový sokl za vrátnicí při vstupu do areálu depa kolejových vozidel na ulici Kulkově číslo 1. Deska byla na nové místo instalována 26. 10. 2017.


text

V době poroby národa //
r. 1939-1945 byli popraveni //
v koncentračním táboře //
železniční zaměstnanci //
Adolf Čermák //
Jan Tomášek //
Čest jejich památce ! //


objekty

oběti okupace
pamětní deska: Jarní 50/01
(následné umístění)
oběti okupace
pamětní deska: Kulkova 1/01
(současné umístění)
oběti okupace
pamětní deska: Šámalova 81/01
(původní umístění)


ulice

městská část

osoby na objektu


VachAktualizováno: 10. 06. 2021