Nový věk


Křížkovského 0/02

monumentální sousoší představuje muže se svitkem plánů (alegorie Vědy) a ženu s mísou plnou květin (alegorie Zemědělství)


katastr

Pisárky


místo

před výškovou administrativní budovou při vstupu na Brněnské výstaviště


umístění

1959popis

monumentální sousoší na vysoké železobetonové konstrukci pokryté kamenným obkladem představuje muže se svitkem plánů (alegorie Vědy) a ženu s mísou plnou květin (alegorie Zemědělství); uprostřed mezi nimi je stylizovaný emblém Slunce jako symbol nadcházejícího atomového věku


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 47820/7-38


poznámka

Sousoší Nový věk bylo autorem vytvořeno v roce 1958 pro světovou výstavu EXPO 1958, jež se konala v Bruselu, a bylo proto původně umístěno před hlavním vstupem do československého výstavního pavilonu. Po skončení výstavy bylo převezeno do Brna a v roce 1959 umístěno na své nynější místo.
Tvůrce tohoto sousoší (prof. akad. sochař Vincenc Makovský) za ně obdržel Velkou cenu světové expozice, když i sám československý pavilon dostal mezi výstavními pavilony 1. cenu.
Bronzový odlitek tohoto sousoší byl jako kopie originálu pořízen v 70. letech 20. století a umístěn v Praze u bývalé budovy Národního shromáždění, dnes Nové budovy Národního muzea a byl v roce 2014 i nově zrestaurován.objekty

Komunisté
sochařská realizace: Mendlovo náměstí 0/04městská část

významné osoby

Vincenc Makovský
autor díla


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405FlAktualizováno: 11. 04. 2023