oběti první a druhé světové války


Tumaňanova 28/01

válka a odboj 1914–1919; oběti války; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Brna-Mokré Hory


katastr

Mokrá Hora


místo

v předzahrádce domu


umístění

1919


úprava

1946, 1998


popis

mohyla vrstvená z přírodních kamenů se dvěma stupňovitě vsazenými černými žulovými deskami se zlatým rytým nápisem


poznámka

Druhá deska byla původně odhalena v roce 1946, obě desky byly z bílého mramoru. V roce 1998 Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v rámci rekonstrukce pomníku, kterou prováděla KAMENA Brno, nechal nahradit obě desky odolnějším materiálem.
Deska obětem 1. světové války se změnila jen v řádkování a nepatrně v textu. Deska obětem 2. světové války a osvobozovacích bojů v roce 1945 má úplně jiný text, vynechávající původní úctu vyjádřenou padlým rudoarmějcům.
Ani jedna z úprav nezaznamenala jméno místního rodáka, štábního strážmistra Rudolfa Slámy (12. 2. 1899–13. 7.1944), popraveného ve Vratislavi.

2. část (původní text):
K věčné paměti našim občanům // V bojích o Mokrou Horu v květnu 1945 // obětovalo své životy 17 rudoarmějců // Za okupace byl umučen Karel Hudec a Frant. Sova // Nezradili svou vlast ! // Dále padlým občanům v místních bojích a to // Útrata František // Vendera Rudolf // Antonínová Božena // věčnou paměť zachovají občané ! //


text

(1. část):
Zde kvetou růže //
padlým hrdinům z Mokré Hory, //
kteří tam v dáli odpočívají //
jako oběti světové války //
v letech 1914–1918 //
Jindřich Halam setník //
František Váňa desátník //
Alois Antošovský //
Antonín Beran //
Josef Fintes //
Josef Kolařík //
Antonín Pokora //
Antonín Potomský //
Josef Soller //
Rudolf Štoudek //

K uctění památky vybudoval //
Okrašlovací spolek //
a občané v Mokré Hoře v r. 1919. //


(2. část):
Občané Mokré Hory – //
- oběti II. světové války: //

Karel Hudec //
František Sova //
František Utrata //
Rudolf Vendera //
Božena Antonínová //

Čest jejich památce! //ulice


stavby

Zvonice
Tumaňanova
pomník stojí v blízkosti zvonice


související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 15. 03. 2018