Josef Tvrdý


Tvrdého 8/01

Josef Tvrdý (1877–1942) - profesor filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě


katastr

Stránice


místo

na průčelí mezi okny vlevo od vchodu


umístění

1967


autor

popis

čtvercová, složená ze tří pásů černé leštěné žuly, mezi nimiž je šedá leštěná žula a vložené pásy z červené leštěné žuly; rytý tmavý nápis


text

V tomto domě žil v letech 1923-1941 //
český filosof universitní profesor //
PhDr. Josef Tvrdý //
1877-1942 //
Na paměť 25. výročí jeho mučednické smrti //
v Mauthausenu //ulice

městská část

významné osoby

Miloš Axman
autor pamětní desky


související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 19. 09. 2018