oběti první světové války


Elišky Přemyslovny 27/04

pomník padlým občanům Brna-Starého Lískovce v první světové válce


katastr

Starý Lískovec


místo

v parčíku mezi kostelem a farou


existence

pomník již neexistuje


umístění

1920


odstranění

kolem roku 1970


popis

kamenná mohyla, na přední straně deska s fotografiemi 29 padlých, kolem pomníku byl vysázen parčík se stromy a vedla k němu pískem vysypaná cesta


poznámka

Pomník byl postaven na pozemku Františka Soukopa, starosty Lískovce, jehož syn také zahynul za první světové války. Nacházel se tehdy na okraji obce (dnes by to bylo vedle Kostela sv. Jana Nepomuckého směrem ke křižovatce ulic Elišky Přemyslovny a nové ulice Osová). Zřejmě později byl kolem pomníku vysázen parčík se stromy a vedla k němu pískem vysypaná cesta. Na pomníku bylo 29 fotografií obětí první světové války.
Odstraněn byl asi kolem roku 1970 v souvislosti s přípravou na zahájení výstavby sídliště v Brně-Starém Lískovci, kdy byla budována nová silnice.
Na základě výzkumů čtenářky naší encyklopedie, paní Věry Hádlíkové Ondráškové, která při rozhovorech s příbuznými a pamětníky upřesnila základní údaje uvedené ve špatně čitelném zápisu v obecní kronice, se podařilo doplnit alespoň stručné medailonky osob uvedených na pomníku. Za pomoc děkujeme.


text

zatím neznáme
městská část

významné osoby

František Soukop
daroval pozemek na stavbu pomníku


stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454
pomník postaven poblíž dnešního kostelaprameny, literatura

Www stránky

"Vzpomínáme"


MenšAktualizováno: 10. 11. 2019