záchrana železničního mostu v dubnu 1945


Mlýnské nábřeží 0/03

válka a odboj 1938–1945; osvobození


místo

na pilíři železničního mostu


umístění

říjen 2020


autor

Ivan Emr (návrh)


popis

písmo ryté, zlacené


poznámka

(Informaci o pamětní desce pro naši encyklopedii poskytl pan Vlastimil Břicháček, děkujeme.)


text

Před destrukcí //
ustupujícími vojsky //
Wehrmachtu //
zachránil tento most //
dne 24. 4. 1945 //
strážný tunelu //
pan František Olejníček //
se synem Otmarem //


objekty

osvobození v roce 1945
pamětní deska: Mlýnské nábřeží 0/02
objekty tvoří celekMenšAktualizováno: 16. 12. 2020