B. Bárta


Zachova 1/01

Boleslav Bárta (1929–1991) - psycholog, politik, osobnost moravského hnutí


katastr

Stránice


umístění

28. 5. 2021, na budově původní dětské psychologické poradny, kterou založil


autor

Daniela Pernesová


poznámka

Veřejnou sbírku, při níž se podařilo vybrat celou částku (20 000,-) potřebnou ke vyhotovení pamětní desky, uspořádala Společnost pro Moravu a Slezsko.
Pamětní deska byla odhalena při příležitosti 30. výročí úmrtí Boleslava Bárty. Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnila i jeho sestra Marie Dluhá.
[Informace převzaty z tiskové zprávy Společnosti pro Moravu a Slezsko.]


text

doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc.  //
(1929–1991)  //
Zakladatel zdejší dětské  //
psychologické poradny  //

Bojovník za samosprávu  //
Moravy a Slezska  //


obrazy

ulice

městská část

osoby na objektu

JisAktualizováno: 09. 07. 2021