socha „Znovuzrození“


Pekařská 53/23

socha „Znovuzrození“ symbolizuje dar lidského srdce


katastr

Staré Brno


místo

kaple v nemocnici sv. Anny


umístění

21. 6. 2021, 13.00 hodin


autor

sochař Jiří Prchal


popis

dvě objímající se postavy, z nichž jedna má srdce modré a druhá srdce červené


poznámka

„Vyjadřuje okamžik, kdy modré srdce nemocného pacienta odchází a čeká na nové od neznámého dárce s tím, že to druhé je vybarveno červeně, což je barva života.“ (Slova předsedy spolku „Markéta“, Ing. Františka Komínka.)
Sochu „Znovuzrození“ odhalili prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph. D. (přednostka 1. interní kardioangiologické kliniky FNUSA) v Brně, Ing. Vlastimil Vajdák (ředitel FNUSA) v Brně, a Ing. Jiřím Prchal, CSc.(autor a zhotovitel sochy „Znovuzrození“).
Transplantace srdce se v Brně provádějí od roku 1992, od té doby je podstoupilo více než 600 pacientů.
Pacientský spolek „Markéta“ sdružuje pacienty po transplantaci srdce, podporuje je po výměně srdce, poskytuje oporu rodinám pacientů, lékařům a zdravotním sestrám. Zakladatelem a předsedou spolku je Ing. František Komínek.
Spolek již v listopadu 2018 zasadil před kaplí „Strom naděje a života“, poté připravoval odhalení pamětní desky a sochy, z důvodu epidemické situace bylo nutno dvakrát odhalení odložit.


objekty

pamětní deska dárcům orgánů
pamětní deska: Pekařská 53/22
objekty tvoří celek


ulice

události

21. 6. 2021
Odhalení pamětní desky a sochy „Znovuzrození“


stavby

Kaple sv. Anny
Pekařská 53/664
zde socha umístěnaFl, MenšAktualizováno: 23. 07. 2021