J. G. Mendel


Zemědělská 1/09

Johann Gregor Mendel (1822–1884), přírodovědec, opat starobrněnského kláštera augustiniánů, objevitel zákona dědičnosti a zakladatel genetiky


katastr

Černá Pole


místo

v aule budovy rektorátu Mendelovy univerzity


umístění

2017


autor

Nikos Armutidis


popis

socha zosobňující vzpřímenou postavu Gregora Johanna Mendela v kněžském rouchu se sepnutýma rukama je 2,2 m vysoká a váží 150 kg. Zaujímá důstojné místo v aule, kde nahradila starší menší portrétní Mendelovu bustu, která je dnes v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici.


poznámka

objekty

J. G. Mendel
pomník: Zemědělská 1/01městská část

stavby

Mendelova univerzita v Brně
Černopolní, Zemědělská 1/1665


osoby na objektu

FlAktualizováno: 31. 07. 2021