historická studna


Svatopetrská 18/01

umělecky ztvárněná historická studna (kterou našli na jaře toho roku dělníci při stavebních pracích spojených s výstavbou nové trasy tramvaje do Komárova po ulici Plotní) původně patřila k továrně Ferdinanda Semmlera a Hermanna Frenzela na výrobu stearinových svíček, mýdla a dalších výrobků


katastr

Komárov


umístění

září 2021


popis

Historická studna má kruhový tvar a průměr 3 metry, její hloubka dosahuje až 7,5 metru. Komě vody v ní najdeme i původní traverzy, které přidržovaly systém na čerpání vody.
Část studny nad terénem je vyvedena do úrovně stoleté vody z roku 1845. Ústí studny zhotovil umělecký kovář Pavel Tasovský a symbolizuje povodí řek Svratky, Svitavy a Ponávky, které územím protékají. V blízkosti studny je umístěn informační panel o dějinách Komárova a jeho rozvoji v 19. století.


poznámka

Stavební práce spojené s novou trasou tramvaje do Komárova po ulici Plotní přinesly i nevšední objev, znovuobjevení studny z 19. století, která původně patřila k továrně F. Semmlera a H. Frenzela na výrobu stearinových svíček, mýdla, glycerinu a dalšího zboží. Továrna zde vznikla v roce 1854.
Studna byla překryta železobetonovým poklopem, který našli dělníci na jaře roku 2021. Od poloviny září 2021 uvidí lidé studnu umělecky ztvárněnou, připomínající nedávnou historii této části Brna.
Část nad terénem je vyvedena do úrovně stoleté vody z roku 1845. Ústí studny zhotovil umělecký kovář Pavel Tasovský a symbolizuje povodí řek Svratky, Svitavy a Ponávky, které územím protékají. V blízkosti studny je umístěn informační panel o dějinách Komárova a jeho rozvoji v 19. století.
Studna zásobovala všechny objekty blízké továrny studna vodou, která byla důležitá při výrobě svíček a mýdel. Závod F. Semmlera a H. Frenzela velmi prosperoval a v roce 1892 se změnil na akciovou společnost, která své výrobky dodávala do celé rakousko-uherské monarchie a také do Německa.městská část

významné osoby

Hermann/Julius Hermann Frenzel
historická studna sloužila jeho továrně Ferdinand Semmler (Semler)
historická studna sloužila jeho továrně Pavel Tasovský
zhotovil nové ústí objevené studnyMenšAktualizováno: 03. 10. 2021