kříž


Tuřanské náměstí 0/06

pamětní kříž


katastr

Tuřany


místo

umístění

1811


popis

klasicistní kamenný kříž s korpusem Krista, nad tělem se nachází tvarovaná nápisová tabulka INRI; na soklu jsou umístěny tři nápisy (zepředu a ze stan)


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 27028/7-75


text

Ó //
Křesťané Pa //
matujme kterak //
Wykupytel náš //
ohawnou Smrt //
na Kříži pro //
nasse nepra //
wosti Podstau //
pjtj Račjil //

Tento //
Kříž gest wno //
wě založen z ná //
kladu Lorenca //
Krečího //
begwaliho Sau //
seda w Tuřanech //

Roku 1811 //městská část

stavby

Kostel Zvěstování Panny Marie
Tuřanské náměstíPeDroAktualizováno: 06. 01. 2023