pamětní kříž


Dvorecká 4/02

pamětní kříž


katastr

Tuřany


místo

před budovou školy


umístění

1910


popis

bílý mramorový kříž se zlatým korpusem Krista; na podstavci dva nápisy, horní nápis je zlatým písmem


text

Klaníme //
se Tobě, o Pane //
JEŽÍŠI KRISTE //
a dobrořečíme Tobě //
neboť skrze svatý //
kříž svůj svět jsi //
nám vykoupil ! //

Na památku //
úmrtí svých rodičů //
věnuje //
TERESIE KREJČÍCH //
z TUŘAN //
1910. //


ulice

městská část

PeDroAktualizováno: 19. 04. 2022