Dvě fontánky


Koliště - park 0/17

dvojice kamenných fontán


katastr

Brno-město


místo

umístění

2012–2014 (?)


popis

kašny jsou umístěny těsně vedle sebe, obě mají téměř identický design, liší se pouze svou velikostí; tvar bazénku obou je kruhový, obrubník kamenný


poznámka

Podle dobových snímků Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vyplývá, že dvojice fontán byla osazena někdy mezi rokem 2012 (kdy ještě na snímcích patrny nejsou) a rokem 2014 (kdy už na snímcích patrny jsou). V roce 2012 ještě park diagonálně křížila stezka. Ta byla o dva roky později, v rámci úprav parku souvisejících s rekonstrukcí plochy před Janáčkovým divadlem (včetně osazení světelné fontány ve tvaru opony), zatravněna. Kašny pravděpodobně vznikly v návaznosti na tuto úpravu parku.objekty

Fontána v parku
fontána: Koliště - park 0/15 Světelná fontána ve tvaru opony
fontána: Rooseveltova 0/02


ulice

městská část

stavby

Koliště
Koliště


PeDroAktualizováno: 13. 02. 2024