skalní jezírko s vodopády


Špilberk - park 0/14

skalní jezírko


katastr

Brno-město


místo

v parku za hradbami jihozápadního bastionu


umístění

2008


popis

Jezírko oválného tvaru se nachází pod skalkou, po které každou celou hodinu po dobu několika minut stékají čtyři vodopády ze zavedených trysek. Každý vodopád má jiný tvar i množství protékající vody. K jezírku vedou mírně se svažující schody z mrákotínské žuly. Vodní plocha jezírka má 85 m², v nejhlubším místě dosahuje 120 centimetrů a maximálně pojme 65 kubíků vody. Kvůli zamezení znečištění má voda v nádrži cirkulační oběh a odvzdušňovací trysky. V plném provozu je jezírko vždy od dubna do listopadu, přičemž na zimu se hladina vody upouští asi o třicet centimetrů.


poznámka

Umělé jezírko vzniklo na místě původní betonové nádrže na vodu. Podle stavebně historického průzkumu Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze, středisko Brno, bylo o původu nádrže zjištěno, že byla vystavěna počátkem 20. století a sloužila na zachycení povrchové a puklinové vody z malého skalního útesu, který tvořil přírodní zadní stěnu ravelinu. Ještě v šedesátých letech měla funkci požární nádrže. Od té doby však byla nefunkční, proto místo ní bylo přikročeno k vybudování umělého jezírka na základě projektu architektky Evy Damcové. V roce 2008 byla jeho přestavba dokončena a v listopadu téhož roku bylo skalní jezírko slavnostně předáno veřejnosti.ulice

městská část

události

24. 11. 2008
Nové skalní jezírko v parku na Špilberku


stavby

PeDroAktualizováno: 26. 02. 2024