J. Merhaut


Lidická x Lužánky 0/03

Josef Merhaut (1863–1907) - novinář, spisovatel, divadelní a hudební kritik a propagátor české divadelní tvorby


katastr

Brno-město


místo

původně na náměstí 28. října


umístění

17. 6. 1929


přemístění

1939, na křižovatku hlavních alejí lužáneckého parku


autor

Emil Hlavica, Jan Mráček


popis

na kvádrovém podstavci z šedé žuly je bílá mramorová portrétní busta; na podstavci je kovový plastický nápis


poznámka

Busta byla původně umístěna na náměstí 28. října v Brně, za protektorátu přenesena do Lužánek. Bronzová busta několikrát odcizena, ale opět nalezena.
K poslednímu poškození pomníku došlo 17. 10. 2013. Policejní hlídka v Lužáneckém parku nalezla poškozenou sochu Josefa Merhauta. U ní schází 5 ks písmen a jedno z písmen je ohnuté. Škoda zřejmě přesáhne 5000 Kč. Strážníci proto věc předali PČR. (Za tuto informaci děkujeme panu Jakubu Ghanemovi, mluvčímu Městské policie Brno).


text

Spisovatel //
Josef //
Merhaut //objekty

kašna se sousoším tří puttů
kašna: Lidická x Lužánky 0/14
součást výzdoby parku


ulice

městská část

významné osoby

Emil Hlavica
autor pomníku


události

17. 6. 1929
Předání pomníku věnovaného Josefu Merhautovi


stavby

park Lužánky
Lidická 50 park na náměstí 28. října
náměstí 28. října
původně umístěn v parku na náměstí 28. října


související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 24. 12. 2018