Hlava Promethea


Žerotínovo náměstí 9/04

plastika


katastr

Brno-město


místo

ve velké zasedací síni rektorátu MUpopis

na hlavě jsou dvě tváře Promethea, jedna realistická a druhá více abstraktní, rozměry: v. 34 cm


poznámka

Hlava, kterou autor vytvořil v roce 1934, byla odlitá v Blansku a v majetku Masarykovy univerzity je od konce 90. let. Umístěním plastiky ve velké zasedací síni došlo k symbolickému propojení rektorátu s budovou Právnické fakulty, a to prostřednictvím monumentálního obrazu Antonína Procházky „Prometheus přinášející lidstvu oheň".


objekty

Prometheus přinášející lidstvu oheň
obraz: Veveří 70/06
dílo tematicky souvisejícívýznamné osoby

Vincenc Makovský
autor plastiky


stavby

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9/617
objekt umístěn v budově rektorátu


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Sochařské Brno 1989 - 2019"


PeDroAktualizováno: 03. 08. 2022