Základní kámen dětského hospice Dům pro Julii


Kociánka 8/01

základní kámen dětského hospice pro vážně nemocné děti a jejich rodiny


katastr

Královo Pole


místo

zahrada domu pro seniory Kociánka


umístění

19. 7. 2022


popis

na kameni umístěna kovová tabulka se základními údaji; ve spodní části jsou loga zainteresovaných institucí (investor, stavební společnost, architektonické studio)


text

Základní kámen stavby //
dětského hospice Dům pro Julii //
19. 7. 2022 //ulice

městská část

události

19. 7. 2022
Slavnostní poklep základního kamene dětského hospice Dům pro Julii


LucKubAktualizováno: 18. 08. 2022