Internetová encyklopedie dějin města Brna

pomník: G. Winterholler

G. Winterholler


 • Koliště - park 0/03


 • Gustav Winterholler (1833–1894) - starosta Brna v letech 1880–1894


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  v parku


 • existence

  pomník již neexistuje

 • umístění

  6. 11. 1895

 • odstranění

  1919


 • autor

  Antonín Břenek

 • popis

  Pomník se skládal z několika částí. Ústředním prvkem mramorová busta starosty na kamenném podstavci, který se rozšiřoval balustrádou.
  Podstavec zdobila bronzová alegorie okřídlené mladé ženy s dítětem. Žena měla v pravé ruce dubovou ratolest, kterou kladla na sokl pomníku. levou rukou držela znak Brna v podobě, užívané od konce třicetileté války do roku 1918. Dítě neslo v pravé ruce malý svazek květin.


 • poznámka

  Pomník se nacházel u hlavní promenádní cesty parku Koliště. jeho stavba byla financována ze sbírky, kterou organizoval výbor pro zřízení pomníku (Comité für Errichtung des Winterholler-Denkmals). Protože výnos sbírky byl větší, než činily náklady na pomník, ze zbylých peněz pořídili bronzovou kopii pomníku pro foyer městského divadla (G. Winterholler, Malinovského náměstí 1/02).
  Pomník byl poškozen v roce 1919; byla z něj stržena a poničena mramorová busta (nalezena po 15. 3. 1939 zakopaná nedaleko pomníku v hloubce asi 1,5 metru), poškozeny i alegorie a podstavec s balustrádou.
  Podle obrázku a textu článku z června 1939 se zdá, že po roce 1918 byla odstraněna pouze busta starosty a pomník se výrazně nezměnil. Bude třeba srovnat dochované fotografie (-Menš).


 • text

  zobrazit Gustav //
  Winterholler //
  1834–1894 //
  Errichtet //
  von  seinen Mitbürgern //
  MDCCCVCV //


 • obrazy

  img8073.jpg


 • objekty

  G. Winterholler
  pomník: Malinovského náměstí 1/02


 • ulice

  Koliště


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Antonín Břenek
  autor pomníku


 • stavby

  park na Kolišti
  Koliště


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit Gustav Moriz Winterholler


 • prameny, literatura

  zobrazit "Wieder deutsche Denkmäler in Brünn. Das Glacis im Schmuck der erneuerten Standbilder"
  "Pomník Gustava Winterhollera"
  "Pamětní desky a pomníky v Brně. (Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna)"


 • autor

  Menš, Alka


Aktualizováno: 14. 09. 2018

Koliště-park 0/03 - pomník starosty města Gustava Winterhollera. Foto z r. 1895. MuMB sbírky, inv. č. A245/245f.