G. Winterholler


Koliště - park 0/03

Gustav Winterholler (1833–1894) - starosta Brna v letech 1880–1894


katastr

Brno-město


místo

existence

pomník již neexistuje


umístění

6. 11. 1895


odstranění

1919popis

Pomník se skládal z několika částí. Ústředním prvkem mramorová busta starosty na kamenném podstavci, který se rozšiřoval balustrádou.
Podstavec zdobila bronzová alegorie okřídlené mladé ženy s dítětem. Žena měla v pravé ruce dubovou ratolest, kterou kladla na sokl pomníku. Levou rukou držela znak Brna v podobě, užívané od konce třicetileté války do roku 1918. Dítě neslo v pravé ruce malý svazek květin.


poznámka

Pomník se nacházel u hlavní promenádní cesty parku Koliště. jeho stavba byla financována ze sbírky, kterou organizoval výbor pro zřízení pomníku (Comité für Errichtung des Winterholler-Denkmals). Protože výnos sbírky byl větší, než činily náklady na pomník, ze zbylých peněz pořídili bronzovou kopii pomníku pro foyer městského divadla (G. Winterholler, Malinovského náměstí 1/02).
Pomník byl poškozen v roce 1919; byla z něj stržena a poničena mramorová busta (nalezena po 15. 3. 1939 zakopaná nedaleko pomníku v hloubce asi 1,5 metru), poškozeny i alegorie a podstavec s balustrádou.
Podle obrázku a textu článku z června 1939 se zdá, že po roce 1918 byla odstraněna pouze busta starosty a pomník se výrazně nezměnil. Bude třeba srovnat dochované fotografie (-Menš).


text

Gustav //
Winterholler //
1834–1894 //
Errichtet //
von  seinen Mitbürgern //
MDCCCVCV //objekty

G. Winterholler
pomník: Malinovského náměstí 1/02


ulice

městská část

významné osoby

Antonín Břenek
autor pomníku


stavby

Koliště
Koliště


související odkazy

osoby na objektu


Menš, AlkaAktualizováno: 22. 04. 2022