boží muka


Blanenská 0/01

Památkově chráněná boží muka. Jedná se o doklad drobné raně barokní sakrální architektury z roku 1674.


katastr

Jehnice


místo

v blízkosti silnice asi 1 km za Jehnicemi


umístění

1674


úprava

1960


popis

Kamenná sloupková boží muka bílé barvy; na širší základně se nachází hranolový sloupek se zkosenými hranami, nesoucí na čelní straně drobný rytý kříž a pod ním rytý obdélný rámeček s iniciálami BB a níže letopočet 1674. Sloupek je zakončený římsou nesoucí čtyřbokou kaplici, prolomenou na přední straně půlkruhově zaklenutou nikou, v níž se nachází malba na plechu znázorňující patrně scénu Korunování Panny Marie. Nad lucernou je umístěn masivní kříž.


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 27395/7-770


poznámka

Boží muka byla v roce 1959 poškozena následkem jejich povalení. Poškozen byl především sloupek. Díky paní Boženě Homolkové, jehnické kronikářce, byla v roce 1960 restaurována a poškozená část byla nahrazena sloupkem betonovým. Původní torzo božích muk je od roku 2011 umístěno v parčíku na náměstí 3. května v Jehnicích.


obrazy

objekty

torzo božích muk
boží muka: náměstí 3. května 0/05


ulice

městská část

události

11. 9. 2010
Odhalení torza božích muk
PeDroAktualizováno: 04. 01. 2023