Krása


Trnkova 81/01

bronzová socha symbolizující krásu umění


katastr

Líšeň


místo

na prostranství před ZUŠ


umístění

20. 9. 2022


autor

Martina Netíková


popis

Postava dívenky v tanečním postoji, s hlavou lehce nakloněnou k levé dlani, v níž drží ptáčka - slavíka, symbol hudby a poezie. U levé nohy dívky je umístěno osm malých ptáčků, seřazených od největšího po nejmenší. Malí ptáčci ztělesňují noty v oktávě a mají naleštěné zobáčky do vysokého lesku. Samotný slavík je také vyleštěn, až působí téměř zlatě. Socha je vyhotovena v bronzu a je umístěna na podstavci z bílého mramoru. Model pro sochu autorka vytvořila z lipového dřeva. Bronz je odlitý metodou ztraceného vosku. Výška sochy je cca 120 cm.
Objekt se doplněn druhým podstavcem, taktéž z bílého mramoru, po jehož obvodu autorka osadila šest malých bronzových ptáčků. V horní části kostky je mírná prohlubeň a slouží jako pítko pro skutečné ptáky.


poznámka

Socha je výsledkem projektu vedoucího ke „zkrášlení prostranství před ZUŠ Antonína Doležala a Trnkova". Do prostoru byla socha na základě návrhu architektky Evy Wagnerové instalována společně s druhým podstavcem, který autorka sochy navrhla zpracovat jako pítko pro ptáky, a dvěma dubovými lavicemi na sezení.
Samotný nápad na vytvoření sochy se vyvíjel postupně. V plánu bylo, že by umělecké dílo vytvořili samotní žáci umělecké školy. Nicméně materiál, který by mohl být použit, by nebyl pro venkovní umístění dostatečně odolný a trvalý. Po uvážení se rozhodlo, že bude na prostranství umístěna plastika, která by evokovala blízkost umělecké i mateřské školy. Za tímto účelem byla oslovena sochařka a řezbářka Martina Netíková. Ta podle svých vlastních slov zvolila téma vnímání krásy, jakožto nejdůležitější estetické kategorie symbolizující umění, kterým se všechny umělecké školy zabývají. Autorčino vnímání krásy je zpracováno do podoby děvčátka naslouchajícího zpěvu ptáčka ve své dlani, přičemž pomocí různých prvků sochy symbolicky přibližuje jednotlivé obory umělecké školy.

Slavnostní odhalení sochy proběhlo dne 20. 9. 2022 v 16 hodin za přítomnosti autorky Martiny Netíkové, zástupců MČ Brno-Líšeň a zástupců ZUŠ a na Trnkově ulici. Hudební doprovod na akci zajistili učitelé a žáci umělecké školy. Projekt podpořil Úřad městské části Brno-Líšeň. Záštitu nad akcí převzal Martin Příborský, místostarosta městské části.


obrazy

ulice

městská část

události

20. 9. 2022
Slavnostní odhalení sochy „Krása"


PeDroAktualizováno: 30. 09. 2022