pracovníci ozbrojených složek ČR perzekuovaní po roce 1968


Kounicova 44/01

pamětní deska pracovníkům ozbrojených sil ČR odhalená u příležitosti 54. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa


katastr

Veveří


místo

průčelí budovy Univerzity obrany


umístění

31. 8. 2022


popis

deska tvaru čtverce s rytým nápisem; v horní části desky je mezi nápisy umístěn znak Vojenského spolku rehabilitovaných Armády ČR


poznámka

Iniciátorem vzniku pamětní desky se stal Vojenský spolek rehabilitovaných Armády ČR. Finanční prostředky na její pořízení byly získány prostřednictvím veřejné sbírky organizované spolkem Československý legionář - SPIA Czech, z.s., který zároveň doplatil chybějící částku ze svého rozpočtu.

(za informaci o pamětní desce děkujeme panu Vladimíru Šustáčkovi)


text

VOJENSKÝ SPOLEK REHABILITOVANÝCH //
ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY //

NA PAMÁTKU VŠECH STATEČNÝCH VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ //
A ZAMĚSTNANCŮ VOJENSKÉ SPRÁVY PRONÁSLEDOVANÝCH //
PRO SVÉ POLITICKÉ NÁZORY A NESOUHLAS S OKUPACÍ //
ČESKOSLOVENSKA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY 21. SRPNA 1968 //

VSR AČR BRNO a UNIVERZITA OBRANY //ulice

městská část

události

31. 8. 2022
Odhalení pamětní desky pracovníkům ozbrojených sil ČR perzekuovaným po roce 1968


PeDroAktualizováno: 23. 03. 2023