Brněnské kolo


Radnická 8/05

Jeden z brněnských symbolů, k němuž se váže pověst o koláři z Lednice, který za jeden den vyrobil a dokutálel vozové kolo na brněnskou radnici.


katastr

Brno-město


místo

v průjezdu věže Staré radnice


umístění

průjezd Staré radnice


autor

Georg Birck


popis

Kolo nebylo zhotoveno k praktické potřebě, mělo pouze vydržet cestu do Brna; hlava je vyrobena z kuláče jen sekerou a pořízem, nikoli soustružením; strom použitý k její výrobě byl mladý, asi 30 cm silný a musel vyrůstat samostatně nebo na kraji lesa; paprsky nejsou lepené, jak bylo u vozových kol zvykem a v souladu s dobovou technologií výroby nejsou rozděleny stejnoměrně; na nich je nasazeno šest sekaných loukotí, které tvoří neokovaný obvod kola. Kolo má průměr 144,5 cm, hlava je dlouhá 53 cm, paprsky 68 cm.


poznámka

Kolo nebylo vyrobeno z čerstvého dřeva ani z jednoho druhu dřeva a kolář si tedy strom sám neporazil, jak uvádějí některé varianty pověsti. Podle dochovaných pracovních stop bylo kolo zhotoveno v kolářské dílně. K lepení paprsků se požíval tvaroh s hašeným, dobře uleželým vápnem ve směsi 1:1. Vytvářela se tak sklovitá hmota, která bránila vnikání vody do otvorů.objekty

Brněnský drak
symbol: Radnická 8/06


ulice

městská část

události

14. 5. 1636
Brněnské kolo století 16. stol.
Brněnský drak


stavby

Stará radnice
Radnická 8/368


související odkazy

prameny, literatura

LosAktualizováno: 10. 03. 2019