oběti světových válek


Rotalova-Elgartova 0/01

válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; oběti z řad občanů Husovic


katastr

Husovice


místo

v parku Marie Restituty, ve středu bývalého hřbitova


umístění

1995popis

pomník je tvořen přírodním žulovým balvanem s kruhovým medailonem a tmavým rytým nápise; vpravo od balvanu je umístěna mramorová černá deska, obdélná na šířku, s rytým stříbřeným nápisem


poznámka

Odhalení: 1985. Signováno dole u okraje „M. Slezák 85“. V roce 1995 instalována nová deska.

Původní pomník stál na husovickém hřbitově a tvořila ho zděná mohyla z kamenů s dominantním středem, keramickými obdélnými vázami po stranách a černým kovovým mřížovím na levém boku zakončeným kotlovitou keramickou vázou.
Před pomníkem stála samostatná kamenná urna, na středním sloupu a na urně byl bílý nápis: Bojovníkům // za svobodu // 1914–1919 // 1938–1945 // Emil Kohout // 25. 3. 1894 // popraven 15. 5. 1944 // Brandenburg //.
Tento pomník byl odhalen 23. 10. 1949, odstraněn při zrušení hřbitova v letech 1976–1979. Urna přemístěna na Ústřední hřbitov města Brna, skupina 56a.
Pamětní deska byla odhalena v roce 1995.


text

text na pomníku:
1914-1918 //
Bojovníkům //
za svobodu //
1939-1945

text na pamětní desce:
Padlí, popravení a umučení //
příslušníci II. odboje za svobodu //
v letech 1939 - 1945 z Husovic

sloupec vlevo:
Anděl Josef
Bartošek Karel
Bradáček Stanislav
Brychta František
Borkovec Miroslav
Buchta Alois
Čubr Josef
Dokoupil Albín
Dvořáček Silvestr
Hašek Bedřich
Hlaváč Jan
Hrstka Jan
Jeníček František
Jínek Josef
Komárek Jan
Kohout Emil

sloupec uprostřed:
Koláček Josef
Kroupa Jan
Lederer Leopold
Liebold Rudolf
Lieberzeit Josef
Löbenstein Hugo
Lysoněk Antonín
Majda Karel
Míček Eduard
Novák Štěpán
Petrů Rudolf
Pohanka Robert
Pospíšil Jaroslav
Robal Jan
Roubal Stanislav
Sedlák Josef

sloupec vpravo:
Slavík Martin
Slavík Václav
Slezák Jan
Slezák Ludvík
Šlapanský Cyril
Šlechtová Anna
Šorda Petr
Tomek Robert
Tušl Josef
Vít Konrád
Vojtko Pavel
Vůdka Štěpán
Zelinka Jiří
Dr. Zeman Alfred
Zwicker Ludvík
Lederer Josefulice

městská část

významné osoby

Miloš Slezák
autor díla


stavby

související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 06. 07. 2019