Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: L. Czech

L. Czech


 • Milady Horákové 24-26/01


 • Ludwig Czech (1870–1942) - politik, antifašista


 • katastr

  Černá Pole, Zábrdovice

 • místo

  na průčelí domu vlevo od vchodu


 • existence

  pamětní deska již neexistuje

 • umístění

  23. 4. 2005

 • odstranění

  ? (kolem roku 2015)


 • popis

  obdélná na výšku, bronz, písmo plastické
  výzdoba: plasticky vystupující portrét


 • poznámka

  Text psán česky a německy. Odhalení zajistili členové Německého kulturního sdružení v Brně. Deska je umístěna na budově bývalé Okresní nemocenské pokladny, kde dr. Czech působil.
  V roce 2015 při revizi pamětních desek jsme si všimli, že pamětní deska již na původním místě není. Dokazuje to i fotografie (z roku 2018) zrekonstruovaného domu.


 • text

  V tomto domě působil      In diesem Haus wirkte //
  Dr. Ludwig Czech //
  1870 Lwów / Lemberg/ - 1942 Terezín / Theresienstadt //
  Ministr několika vlád ČSR, předseda Německé sociálně//
  demokratické strany v ČSR, redaktor deníku "Volks- //
  freund" a reformátor brněnské Okresní nemocenské //
  pojišťovny. //

  Minister mehrerer Regierungen der ČSR, Vorsitzender //
  der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei //
  in der Tschechoslowakischen Republik, Redakteur //
  der Tageszeitung "Volksfreund" und Reformer der //
  Brünner Bezirkskrankenkasse. //

  Věnuje Německé kulturní sdružení reg. Brno . Brno 2003 . Gewidmet vom Deutschen Kulturverband Reg. Brünn //


 • obrazy

  img6535.jpg img6536.jpg img21177.jpg


 • ulice

  Milady Horákové


 • městská část

  Brno-střed


 • události

  23. 4. 2005
  Odhalení pamětní desky JUDr. Ludwiga Czecha


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 08. 09. 2019

Milady Horákové 24/1 - pamětní deska věnovaná Ludwigu Czechovi. Foto Jis, červenec 2007.