L. Czech


Milady Horákové 24-26/01

Ludwig Czech (1870–1942) - politik, antifašista


katastr

Černá Pole, Zábrdovice


místo

na průčelí domu vlevo od vchodu


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

23. 4. 2005


odstranění

? (kolem roku 2015)


popis

obdélná na výšku, bronz, písmo plastické
výzdoba: plasticky vystupující portrét


poznámka

Text psán česky a německy. Odhalení zajistili členové Německého kulturního sdružení v Brně. Deska je umístěna na budově bývalé Okresní nemocenské pokladny, kde dr. Czech působil.
V roce 2015 při revizi pamětních desek jsme si všimli, že pamětní deska již na původním místě není. Dokazuje to i fotografie (z roku 2018) zrekonstruovaného domu.


text

V tomto domě působil      In diesem Haus wirkte //
Dr. Ludwig Czech //
1870 Lwów / Lemberg/ - 1942 Terezín / Theresienstadt //
Ministr několika vlád ČSR, předseda Německé sociálně//
demokratické strany v ČSR, redaktor deníku "Volks- //
freund" a reformátor brněnské Okresní nemocenské //
pojišťovny. //

Minister mehrerer Regierungen der ČSR, Vorsitzender //
der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei //
in der Tschechoslowakischen Republik, Redakteur //
der Tageszeitung "Volksfreund" und Reformer der //
Brünner Bezirkskrankenkasse. //

Věnuje Německé kulturní sdružení reg. Brno . Brno 2003 . Gewidmet vom Deutschen Kulturverband Reg. Brünn //
městská část

události

23. 4. 2005
Odhalení pamětní desky JUDr. Ludwiga Czecha


související odkazy

osoby na objektu

prameny, literatura

MenšAktualizováno: 08. 09. 2019