Čtyři karyatidy


Komenského náměstí 6/05

čtvero karyatid představujících alegorie klasických studií - historie, geometrie, filozofie a gramatiky


katastr

Brno-město


místo

vstupní portál bývalého německého gymnázia (dnes Hudební fakulty JAMU)


umístění

1862popis

čtyři postavy žen (karyatid) v nadživotní velikosti, oděné v dlouhém řaseném rouchu; signováno "JOS: BRENEK / BILDH. IN BRÜNN.";
výška: 250 cm


poznámka

Na základě formálně velmi blízkých paralel v soudobé (zejména vídeňské) architektuře vznikla hypotéza, která připisuje skutečné autorství Hansi Gasserovi, přičemž Josef Břenek je označován za "provádějícího sochaře". Nalezené zprávy z dobového tisku však Gasserovo jméno v žádné souvislosti se vznikem budovy gymnázia neuvádějí, naopak kontinuálně referují o celém průběhu stavby a zevrubně líčí postupující práce Josefa Břenka na zhotovení karyatid a jako autora vždy označují jeho.


obrazy

objekty

klečící karyatidy
sochařská realizace: Česká 6/02
autorství je rovněž připisováno J. Břenkoviměstská část

významné osoby

stavby

Hudební fakulta (JAMU)
Komenského náměstí 6/609


prameny, literatura

PeDroAktualizováno: 24. 01. 2023