sousoší sv. Anny s dítětem


Česká 6/03

socha sv. Anny umístěná ve dvoře nájemního domu Chumetzkých nejen symbolicky připomíná jméno první majitelky domu Anny Chlumecké, roz. Cozzi, manželky dvorního rady Antona Johanna Rittera von Chlumetzky, ale stojí u zrodu názvu celého objektu "Anenský dvůr"


katastr

Brno-město


místo

konzola pavlače v nejvyšším patře dvorního traktu budovy


umístění

po roce 1845popis

ztvárnění motivu sv. Anny vyučující Pannu Marii; sv. Anna levou rukou objímá kolem ramen malou Pannu Marii stojící vedle ní, pravá ruka sv. Anny je vztyčena v gestu kázání


poznámka

Pramenný doklad odhalující autora sochy prozatím není znám. Podle formální podobnosti s Břeňkovými sochami sv. Anny v Lomnici a Šerkově je nejpravděpodobnějším autorem Josef Břenek. V úvahu ještě případně přichází Benedikt Edele, v jehož sochařské dílně se Břeněk vyučil.

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce budovy. Socha, ačkoliv si zachovala své původní umístění, "uvízla" v důsledku dostavby nové pavlače jednou polovinou těla nad úrovní pavlače a druhou o patro níž. Ochoz pavlače v místě umístění sochy byl navrhnut prosklený, čímž byl vyřešen problém optické celistvosti sochy.


obrazy

objekty

klečící karyatidy
sochařská realizace: Česká 6/02
autorství je připisováno taktéž J. Břenkovi


ulice

městská část

významné osoby

Josef Břenek
pravděpodobný autor Benedikt Edele
možná autor


stavby

Nájemný dům s obchody
Česká 6/156-159


prameny, literatura

PeDroAktualizováno: 31. 01. 2023