pamětní kříž


Krejčího-Šlapanická 0/03

hlavní kříž hřbitova


katastr

Slatina


místo

na hřbitově uprostřed na betonové cestičce


umístění

1872


úprava

1911


popis

zdobený litinový kříž se zlaceným Ježíšem Kristem, lucerničkou a postavou anděla u paty kříže; umístěno na kamenném podstavci s rytým nápisem, písmo černé; na litinové části kříže je nápis "Chvála Kristu"


text

Vím, že vykupitel //
můj živ jest a v těle //
svém uzřím Boha //
svého. Job. XIX 2526 //

Postaveno 1872//
Opraveno 1911 //
městská část

stavby

Slatinský hřbitov
Šlapanická


PeDroAktualizováno: 06. 03. 2023