pamětní kříž


Žabovřeská 0/03

pamětní kříž


katastr

Pisárky


přemístění

2007


úprava

2007


popis

litinový kříž se zlaceným tělem Krista, umístěno na podstavci s nápisy v latinském a českém jazyce; písmo zlaté; barva podstavce okrová


poznámka

Kříž byl v roce 2007 opraven a v rámci výstavby Velkého městského okruhu přemístěn z opačné strany silnice na své stávající stanoviště.


text

Pojďtež ke mně  //
všickni,  //
kteříž pracujete  //
a obtíženi jste,  //
a já vás  //
občerstvím.  //
Mat. XI. 28.  //

Venite ad me  //
omnes,  //
qui laboratis  //
et onerati estis  //
et ego //
reficiam vos.  //
Mat. XI. 28.  //
městská část

PeDroAktualizováno: 11. 04. 2023