Brno poetické - P. Švanda


Hády 0/02

Pavel Švanda (1936) - spisovatel a novinář, signatář Charty 77


katastr

Maloměřice


místo

nad Lamacentrem Hády


umístění

14. 7. 2017


poznámka

Báseň Reportáž z Husovic z básnické sbírky „Na obou březích". Brno: Atlantis 1996, s. 54.
Panel instalován v rámci projektu „Brno poetické“.


text

Reportáž z Husovic

Hády
krátký a kosý stín kosti
při žluté zdi předměstí
vápencový lom si čeká na Cézanna
a balicí papír nadjezdů
a tajná hanba betonových podchodů
támhle do toho kostelíku
chodívali zpívat
ovšem i kdysi jiná rasa
my z dneška stárnou jaksi nemlčky
mlčky
tož
hora jizva stále ještě myslí na Cézanna
který si vápenatí po svém
a úplně jinde

Hády
zlým krokem nedělního odpoledne
pod ozvěnou viaduktů
Hády
tady se to bude umírat
to vám povímulice

městská část

události

14. 7. 2017
Instalace panelu z projektu Brno poetické - Hádech 1. 11. 2014
Zahájení projektu Brno poetickéosoby na objektu

prameny, literatura

PeDroAktualizováno: 30. 08. 2023