Komunisté


Mendlovo náměstí 0/04

jedna z variant sousoší "Komunistů" od Miloše Axmana umístěná v 60. letech na Mendlově náměstí


katastr

Staré Brno


místo

při ústí ulice Výstavní


existence

sochařská realizace již neexistuje


umístění

1961–1962 (?)


odstranění

před rokem 1967


autor

popis

sousoší tří postav - dělníka, kosmonauta a ženy s družicí v ruce; umístěno na podstavci stejně vysokém jako samo sousoší; bez nápisu


poznámka

Umístění sousoší souviselo s velkolepou stavební přeměnou Starého Brna v letech 1961–1965, při níž došlo k výstavbě nových budov a komunikací a demolicí budov poškozených válkou. Také poválečná obnova provozu brněnské výstaviště zde mohla sehrát důležitou roli. Ústí ulice Výstavní i samotné Mendlovo náměstí bylo jakýmsi vstupním uzlem, ležícím na spojnici z centra Brna na výstaviště (předem propojeným díky stavbě tramvajového nadjezdu). Snad proto mělo být místo vyzdobeno tak, aby tematicky korespondovalo se sousoším Nový věk, umístěným před branou výstaviště.

Sousoší ale na místě nezůstalo dlouho. Brzy došlo k únavě materiálu, povrch sochy byl oprýskaný a podstavec se začal drolit, což je patrné z dobových fotografiích. Pravděpodobně následkem poškození byla socha v polovině 60. let z místa odstraněna, přičemž její další osud není znám.objekty

Nový věk
sochařská realizace: Křížkovského 0/02 Komunisté
pomník: Moravské náměstí 0/05městská část

významné osoby

Miloš Axman
autor díla


stavby

most tramvajové dráhy
Veletržní Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


prameny, literatura

PeDroAktualizováno: 30. 10. 2023