dělnický kroužek


Jakubská 2/01

pamětní deska založení dělnického pěveckého a čtenářského kroužku


katastr

Brno-město


místo

na nároží s Českou ulicí č. 6


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1980


odstranění

2014 (po rekonstrukci budovy nebyla vrácena na místo)


autor

Anna Hlušičková, Gustav Morávek


popis

obdélná na výšku, bronzová, s reliéfními symboly lipových ratolestí a podaných rukou v dolní části; po celé zbylé ploše je plastický nápis


text

Tento původně šlechtický //
obytný dům Chlumeckých //
byl vybudován v roce 1845 //
Sídlil zde první brněnský //
pěvecký a čtenářský kroužek //
pro dělníky a živnostníky //
„Erster Brünner Lieder und Lesekreis für Arbeiter //
und Gewerbetreibende“ //
založen 15. prosince 1867 //
jako nejstarší vzdělávací //
organizace pro dělnictvo //
české a německé v Brně //
Památka dělnického hnutí //ulice

městská část

události

15. 12. 1867
Založení dělnického pěveckého a čtenářského spolku


související odkazy


MenšAktualizováno: 09. 09. 2018