Fasádní nápis "Min nět!"


Rooseveltova 0/05

nápis z období krátce po osvobození Brna Rudou armádou, umístěný na fasádu poté, co byla budova odminována


katastr

Brno-město


místo

blíže nezjištěno


existence

fasádní nápis již neexistuje


umístění

2. 5. 1945


odstranění

na konci 90. let 20. století


popis

nápis psaný velkými písmeny, barva písma červená, psáno azbukou, nápis zdůrazněn dodatečným vytvořením rámečku


poznámka

Úkolem osvobozenecké armády bylo mimo jiné identifikovat zaminované objekty a poté je zabezpečit jejich odminováním. Za tímto účelem byly vyčleněny síly a prostředky ženijního vojska (označovány zkratkou СИВ). Jedná se o vojenské jednotky, které se zabývají průzkumem terénu a jeho zabezpečením, včetně odminování. Zkontrolované objekty byly následně označovány nápisem znamenajícím "Prověřeno, bez min". Součástí nápisů bylo mimo jiné datum kontroly a jména vojáků, kteří kontrolu prováděli.

V Brně se takových nápisů dochovalo více. Kromě tohoto, dnes již neexistujícího nápisu, se další dochovaly např. na budově Právnické fakulty MU, Fakulty stavební VUT a na budově základní školy na ulici Hroznová.


text

КВАРТАЛ ПРОВЕРЕН //
МИН НЕТ //
СИВ. И. - Л. - ... //
3-5-45г. //

(překlad: „Objekt zkontrolován, miny zde nejsou, SIV. I. - L. - ... 3-5-45“)objekty

Fasádní nápis "Min nět!"
fasádní nápis: Hroznová 1/01 Fasádní nápis "Min nět!"
fasádní nápis: Rybkova 2/01 Fasádní nápis "Min nět!"
fasádní nápis: Veveří 70/09


ulice

PeDroAktualizováno: 02. 11. 2023