Reliéf "Štafeta"


Bauerova 5a/01

dekorační stěna nacházející se v bývalém sportovním areálu "Rudé hvězdy Brno" (dnes areál Sportovního Klubu policie Kometa Brno) vzešla ze spolupráce výtvarníka s architektem


katastr

Pisárky


místo

vlevo od vstupu do sportovní haly


umístění

1981


autor

Vojtěch Štolfa (autor), Jan Dvořák (architekt)


popis

Betonová stěna zdobená ze dvou stran. Z jedné strany je keramická mozaika s vyobrazením profilu muže a ženy, otočenými čelem k sobě, přičemž celá pravá dolní třetina reliéfu chybí. V horní části reliéfu (mezi čely) je umístěn symbol olympijských kruhů. Na druhé straně stěny je umístěn nápis s plastickými písmeny (písmena poškozena korozí). Spodní část nápisu byla odstraněna. Rozměry keramické mozaiky jsou: 380 x 180 cm.


text

SPORTOVNÍ HALA BYLA VYBUDOVÁNA  //
JAKO VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ V AKCI "Z"  //
NA POČEST 35. VÝROČÍ  //
(O)SVOBOZENÍ ČS(S)R  //

(písmena v závorkách chybí)


obrazy

objekty

Kovová fontána pro sportovní areál Rudé hvězdy
fontána: Bauerova 5a/02
oba objekty byly do areálu umístěny na návrh architekta J. Dvořáka


ulice

městská část

významné osoby

Jan Dvořák
architekt Vojtěch Štolfa
hlavní autorPeDroAktualizováno: 05. 12. 2023