V. Čermák


Hamry 12/01

Vladimír Čermák (1929–2004) - právník, filozof, politolog a ústavní soudce


katastr

Maloměřice


místo

vlevo od vchodu do budovy školy z ulice Obřanská


umístění

26. 10. 2021, 15.30 hodin


popis

pamětní deska obdélného tvaru, písmo černé ryté


poznámka

Pamětní deska byla vyrobena firmou Kamenictví Serviskámen z materiálu žula golden rock, přičemž o její podobě částečně rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Maloměřica a Obřany (velikost, materiál). Náklady na výrobu pamětní desky činily 14 475 korun. Její vznik iniciovala a financování zaštítila rodina.

Slavnostní odhalení pamětní desky se konalo v úterý 26. října 2021 v 15.30 hodin před vstupem do budovy školy.


text

Tuto školu navštěvoval //
Vladimír Čermák //
filozof a soudce //
prvního Ústavního soudu ČR //

„Moje dětství v Maloměřicích položilo základy, //
na kterých jsem později mohl stavět.“ //ulice

městská část

události

26. 10. 2021
Odhalení pamětní desky Vladimíra Čermákaosoby na objektu


PeDroAktualizováno: 31. 01. 2024