A. Loos


Kounicova 6/02

pamětní deska připomínající rodný dům Adolfa Loose (1870–1933) - architekta, návrháře interiérů a nábytku, esejisty


katastr

Veveří


místo

na sloupu u levého boku hlavního vchodu do budovy hotelu


umístění

1968popis

obdélná na šířku z šedého mramoru s vystupujícími plochami a ostře zařezávaným zlaceným nápisem


poznámka

„Když se v roce 1961 začal v Brně v Kounicově ulici stavět hotel Continental, byly zemní práce ztíženy odstraňováním nezvyklého množství kamenných bloků. Stavba totiž vznikala v místech, kde stávala dílna a ateliér známého brněnského sochaře a kameníka Adolfa Loose st. a zároveň rodný dům jeho syna, světově proslulého architekta. Historik umění Zdeněk Kudělka a jeden ze spoluautorů projektu hotelu Zdeněk Řihák a jejich přátelé, sochař Jiří Marek a architekt Bohuslav Fuchs, chtěli tuto skutečnost připomenout. Zasadili se tak o to, že u vstupu do hotelu byla umístěna prostá mramorová pamětní deska s iniciálami A. L. a s nápisem: V těchto místech stál rodný dům. arch. Adolfa Loose 1870–1933.
Zdeněk Kudělka a Zdeněk Řihák pak ještě vymysleli Loosův „špásek“, když v terénu proti pamětní desce dali umístit několik neopracovaných kamenů. (Termín Loosův „špásek“ je znám od Loosova plzeňského spolupracovníka Bořivoje Kriegerbecka. Ten vzpomínal, že takto s dalšími kolegy říkali Loosovým žertovným nápadům, které někdy rád uplatňoval např. v interiérech. -Dč)
Jen hrstka zasvěcených ví, že tento „abstraktní objekt“ vznikl z originálních kamenných bloků pocházejících ze zásob někdejší kamenické dílny slavného architekta.“ (Černoušková, c. d. , s. 409.)


text

A. L. //
V těchto místech //
stál rodný dům //
arch. Adolfa Loose //
1870-1933 //ulice

městská část

významné osoby

Bohuslav Fuchs
architektonické začlenění pamětní desky Zdeněk Kudělka
znalec Loosova díla, autor myšlenky umístění originálních kamenů z kamenické dílny Adolf Loos
měl v těchto místech svou dílnu, z níž pochází i skupina kamenů Jiří Marek
autor pamětní desky Zdeněk Řihák
zasloužil se o umístění pamětní desky


stavby

Hotel Continental
Kounicova 6/680


související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 02. 03. 2021