transporty do táborů nucených prací


Burešova 17/01

protikomunistický odboj 1948-1989; transportní středisko do táborů nucených prací po roce 1948


katastr

Veveří


místo

na nároží při vstupním schodišti


umístění

1995popis

obdélná na šířku, trachytová, s ozdobnými bronzovými hřeby v rozích; nepravidelně zprohýbaná linka rámuje plastický nápis zužující se shora dolů do tvaru trojúhelníku


poznámka

Původně měla být deska umístěna na budovu č. 59 v Lidické ulici, kde tento tábor ve skutečnosti po roce 1948 existoval.
Pro nesouhlas majitele budovy přesunuto na toto náhradní místo.
Po odhalení desce vyčítána špatná čitelnost, dnes je již v pořádku.


text

V těchto místech, v bývalé //
budově zemské donucovací //
pracovny, působilo sběrné //
středisko pro transport //
brněnských občanů //
do táborů nucených prací. //
Vznikly v roce 1948 //
a byli  v nich umisťováni //
občané politicky //
nespolehliví //
bez soudního řízení //
a obhajoby. //
Pro mnohé z nich //
to byla cesta bez //
návratu //objekty

oběti 3. odboje
pomník: Burešova 17/02


ulice

městská část

významné osoby

související odkazy


MenšAktualizováno: 27. 07. 2022