oběti 1. a 2. světové války a 3. odboje


Burianovo náměstí 0/02

válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; protikomunistický odboj 1948–1989; občané Brna-Žabovřesk


katastr

Žabovřesky


místo

v parčíku u kapličky


umístění

1924


úprava

1945, 2001, 2011


popis

kamenný mohylovitý podstavec s béžovým mramorovým kvádrem na vrcholu zakončeném plochou a okrouhlou keramickou mísou; na přední i zadní straně podstavce jsou mramorové desky s rytým nápisem


poznámka

Pomník poškozen za 2. světové války.
Úprava a doplnění po roce 1945 (J. Axmann), restaurování a doplnění v roce 2001 (K. Volavý).


text

Obětem první //
světové války //
1914–1918 //
fašistického //
násilí //
1939–1945 //
a komunistické //
totality //
1948–1989 //          
                                                                                        
Český národe //
buď vděčný //
všem těm hrdinům //
kteří dali //
za tě krev //
a doposud tě chrání //
V. Nezval //


obrazy


městská část

související odkazy


MenšAktualizováno: 07. 09. 2018