dělnické demonstrace a manifestace


Vrchlického sad 0/01

pomník


katastr

Černá Pole


místo

v parčíku mezi domy


umístění

1978


úprava

2009


autor

M. Slezák, J. Hlavsa, N. Slezáková


popis

válcový kamenný pylon s dvěma zkosenými obdélnými deskami vpředu a vzadu na zemi a s ostře plasticky zasekávaným nápisem


poznámka

Po roce 1989 byl pomník několikrát poškozen a objevily se snahy o jeho odstranění.
Po zdůvodnění, že pomník připomíná boj sociální demokracie za práva dělníků, se na odstranění netrvá.


text

na pylonu:
Poslední //
bitva //
vzplála //
dejme se //
na //
pochod //
Internacionála //
je //
zítřka //
lidský //
rod //

na přední desce:
V červnu 1893 se konala v těchto místech //
především na dnešním náměstí 28. října //
masová demonstrace za obecné hlasovací právo. //
Ačkoliv byla rozehnána dragouny a policií, //
uskutečnil se zde o několik dnů později //
obrovský tábor pracujících z Brna a okolí, //
aby bojoval za volební právo všeho dělnictva. //

na zadní desce:
V době prvé republiky se v těchto prostorách //
především na sousedním náměstí 28. října //
shromažďovalo dělnictvo z Brna a jeho okolí //
ke svým prvomájovým průvodům a manifestacím, //
aby demonstrovalo za práva dělnické třídy //
za obranu republiky proti fašismu a válce //
a za socialistickou budoucnost naší vlasti. //


obrazy


významné osoby

související odkazy

MenšAktualizováno: 07. 09. 2019