V. I. Lenin


Kounicova 65/02

Vladimír Iljič Lenin (1870–1924) - ideolog světové proletářské revoluce, státníka a politik


katastr

Veveří


místo

před budovou Vojenské akademie Antonína Zápotockého, dnes budovy Univerzity obrany


existence

pomník již neexistuje


umístění

1973


odstranění

18. 5. 1990 (odstraněna hlava), další část pomníku později


autor

Miloš Axman, František Kočí


popis

uprostřed kamenné žulové stély je v kompozičně řešeném svazku paprsků bronzová portrétní busta; k pomníku patřily i nízké kvádry v řadě před nimi s rytým červeným nápisem titulů Leninových prací na horních plochách; na podstavci busty je rytý nápis


poznámka

Základní kámen k pomníku odhalen 22. 4. 1970. Hlava byla odstraněna v pátek 18. 5. 1990 Správou veřejného majetku města Brna za asistence Technické a zahradní správy (další část pomníku byla odstraněna o něco později).

Busta uložena ve sbírkách Muzea města Brna.
Čtenář naší encyklopedie, pan Radomír Ištvan upřesnil dne 4. 11. 2011, že pomník měl dva názvy: jeden byl snad oficiální: „Plameny revoluce“, a druhý, neoficiální a dvojsmyslný, „Zasypaný stavitel“. Panu Ištvanovi děkujeme.

Autorka medailonku si vzpomíná na jiný neoficiální název, „Lenin v šouší“. Zdá se tedy, že veřejnost pomník příliš příznivě nepřijala. To se stalo i jiným objektům v Brně, např. pomníku „Komunisté“ na tehdejším Moravském náměstí, ale i původnímu pomníku tří odbojů na Nových sadech.


text

V. I. Lenin //ulice

městská část

významné osoby

Miloš Axman
autor pomníku


události

22. 4. 1974
Předání památníku Vladimíra Iljiče Lenina


stavby

„Rohlík“
Kounicova 65/156
pomník stál před budovou v letech 1973–1990


související odkazy


MenšAktualizováno: 23. 05. 2020