učitelé Země moravskoslezské


Moravské náměstí 6/01

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


katastr

Brno-město


místo

původně vstupní prostor budovy Nejvyššího správního soudu ČR


umístění

25. 10. 1947


přemístění

1995 podesta v 1. patře


úprava

odstraněn lunet se sgrafitempopis

žula černá leštěná a bronz, písmo plastické; výzdoba: dnes chybí


poznámka

Původně signováno na lunetu vpravo dole "Ehlerová 47". Budova patřila Zemské školní radě. Později změnila několikrát určení a s tím souvisely zřejmě i přesuny pamětní desky, bohužel na stále méně důstojné místo.
Je zásluhou učitele Antonína Gály (1905–1998), který neustále v tisku na pamětní desku upozorňoval, že po poslední rekonstrukci budovy byla znovu deska instalována.
V roce 1947 byla vydána i publikace Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945. Památník popravených a zahynulých příslušníků Svazu zaměstnanců školství a osvěty v Zemi moravskoslezské, který obsahuje také abecedně jména a stručné životopisy osobností uvedených na desce, s výjimkou Otakara Hubíka, údajů v knize je více, celkem 528.


text

Památce 434 padlých hrdinů z řad učitelů a profesorů Země
moravskoslezské v l. 1939-45 //

Nezraďte ideály, za něž obětovali své životy //

Boskovice //
Oldřich Blažek //
Leopold Kunc //
Frant. Lindovský //
Přemysl Micka //
Josef Náhlík //
Antonín Pěta //
Frant. Řepka //
Rud. Tefelner //

Brno //
Eduard Berka //
Frant. Břenek //
Jan Gajdoš //
Adolf Gajdušek //
Edmund Gloc //
Frant. Gregor //
Dr Konst. Hladký //
Antonín Houdek //
Dr Boh. Hrudička //
Frant. Hublová //
Karel Hudec //
Frant. Hutař //
Frant. Kikrle //
Emil Klíma //
Jan Kocvrlich //
Frant. Kolařík //
Al. Kratochvil //
Dr Josef Kudela //
Rob. Matoušek //
Josef Morávek //
M. Nahodilová //
Jan Pleskač //
Dr B. Pospíšil //
Hynek Reska //
Frant. Ryšánek //
Dr Max. Ryšánek //
Aug. Řezanina //
Karel Sirotek //
Jarosl. Skryja //
Bohumil Sláma //
Karel Sochor //
Marie Sovová //
Dr Al. Stehlík //
Herm. Stehlíková //
Dr Stan. Sahánek //
Norbert Tomek //
Dr Hugo Traub //
Arnošt Trtílek //
Rost. Třískala //
Ela Uhrová //
Žof . Vidrhelová //
Arnošt Vrba //
Josef Zoubek //

Brno - venkov //
Alois Chabera //
Robert Máca //
Mirosl. Machař //
Jan Novák //
Theodor Slouka //
Emil Šindelka //
Karel Weigner //
Josef Zapletal //
Jar. Zeiberlich //
Milosl. Žádník //
Uher. Brod //
Jan Bludský //
Frant. Erban //
Lad. Havelka //
Stan. Janeček //
Václav Jiroušek //
Frant. Lesák //
Josef Rotrekl //
Jan Rychtalík //
Karel Vystrčil //
Jan Zatloukal //
Jar. Zlámal //

Mor. Budějovice //
Rudolf Němec //
Zdeněk Papoušek //
Jan Penk //
Jakub Polický //
F. Riesenfeld //
Ant. Roupec //
Leop. Špička //
Josef Štefan //
Frant. Vidomus //
Rudolf Žák //

Dačice //
Leopold Čech //
Adolf Filipi //
Ant. Hronek //
Lad. Chalupský //
Adolf Chloupek //
Jos. Köppl //
Jar. Novák //
Boh. Nypl  //
Jar. Staněk //
Valbg. Švábová //
Jan Tetour //

Hodonín //
Karel Černý //
Milada Dudová //
Ant. Hebron //
Frant. Hubačka //
V. Kostelecký //
Mart. Miškeřík //
Břet. Opršal //
Lad. Polášek //
Jos. Přivřel //
Vald. Straka //
Frant. Šelepa //
Boh. Šťastný //
Jos. Válek //
Zd. Válková //
Jos. Vašek //
Boh. Žáček //

Holešov //
Jos. Brada //
Evž. Halamásek //
Lad. Jaroš //
Olga Josková //
Frant. Nop //
Jos. Novák //
Mar. Ševčíková //
Frant. Úlehla //

Uh. Hradiště //
Milan Beneš //
Emil Cenek //
Frant. Crhounek //
Lud. Grygera //
Bedř. Hofman //
Ant. Keprt //
Jan Kovařík //
Rup. Kratochvíl //
Jar. Langer //
Ant. Pavlík //
Jos. Pečinka //
Ant. Straka //
Marie Štefková //
Boh. Zapletal //

Hranice //
Florian Beneš //
Frant. Čajka //
Alois Hradil //
Vojtěch Jasný //
Svat. Pazdera //
Jaromír Pukl //

Hustopeče //
Karel Berger //
Jos. Jakob //
Jaroslav Kux //
Jiří Michálek //
Frant. Pacák //
Jan Peškař //
Ludvík Wolf //

Nový Jičín //
Frant. Běguš //
Met. Handschuh //
Jos. Kotouček //

Jihlava //
Jos. Chmela //
Frant. Janků //
Jos. Klofáč //
Mir. Kubašta //
Rud. Kunštar //
Jan Pastyřík //
Vlad. Peňáz //
Karel Pravda //
Jar. Vozáb //

Kroměříž //
Ant. Jahoda //
Bedř. Jařabáč //
Frant. Jokl //
Václ. Sedláček //
Frant. Waisser //
J. Zahradníček //
Stan. Zavřel //

Mor. Krumlov //
Karel Bašta //
Vojtěch Mácha //
Frant. Misař //
Jos. Padělek //
Jos. Sedláček //
Stan. Sigmund //

Kyjov //
Bedř. Budík //
Václ. Bumba //
Emil Cejp //
Karel Domanský //
Frant. Hlaváč //
Pavel Krupička //
Arn. Leichter //
Al. Marcalík //
Karel Pelikán //
St. Seligerová //
Karel Semrád //
Jind. Škoda //
Matěj Urban //
C. Žižlavský //

Litovel //
Jos. Jemelka //
Vlad.Kohoutek //
Jan Linhart //
Old. Merta //
Boh. Mrákava //
Jaroslav Novobilský //
Jos. Pecina //
Ant. Rambousek //
Jan Slavíček //
Jos. Šmakal //
Jar. Válek //
Jos.Vymětal //

N. Město na Mor. //
Frant. Kadlec //
Jos. Mrštík //

Valaš. Meziříčí //
Ludvík Buš //
Jan Frydrych //
Frant. Haša //
Vlad. Janhuba //
Ed. Jecelín //
Jar. Kazda //
Jos. Kolařík //
Vlad. Křesťan//
Frant. Kubín //
Zd. Nachmilner //
Frant. Nedbálek //
Jos. Novotný //
Frant. Polášek //
Frant. Poruba //
Emil Seigl //
Bruno Schuster //
Vlad. Šmudla //
Vojt. Šobora //
Arnošt Žídek //

Velké Meziříčí //
Jos. Havlíček //
Marie Kozová //
Bedř. Krejčí //
Frant. Maloušek //
Albín Mikunda //
Boh. Milostný //
Jar. Novotný //
Z. Schwangmeierová //

Místek //
Vilém Adamus //
Jos. Blažej //
Jan Borovička //
Vlad. Brkl //
Boh. Čupa //
Jos. Dvorský //
Jan Filipiec //
Boh. Glacner //
Leoš Grill //
Alf. Havlena //
Mir. Hlaváč //
Ed. Hrabovský //
Jos. Hub //
Vilém Hurt //
Karel Janošek //
Jan Kabelka //
Svat. Kadlčák //
Vlad. Kovařík //
Boh. Kučera //
Ferd. Kusý //
Ant. Lange //
Vilém Maňovský //
Vlad. Mojžíšek //
Aug. Mužný //
Frant. Novotný //
Old. Pavliska  //
Jos. Polášek //
Karel Raška //
Dr Alf. Röhrer //
Theof. Říman //
Ludvík Stráhal //
Jos. Šlosar //
Vojt. Strakoš //
Arnošt Šustek //
Al. Tomančák //
Dr Ant. Vaculík //
Dionys. Zátopek //

Olomouc //
Stan. Cvek //
Mil. Horáček //
Št. Juřena //
Jul. Klimecký //
Frant. Milička //
Boh. Minář //
Jos. Petřek //
Ing Fr. Rompart //
Jan Slavík //
Jos. Šumšal //
Dr Jan Švábeník //
Mil. Václavík //

Olomouc-venkov //
Lad. Hejný //
Jos. Chudoba //
Lad. Loveček //
Karel Musil //
Milada Petřková //
Vlast. Spáčil //
Al. Štěpánek //
Vojt. Vaňourek //

Opava-venkov //
Fil. Dolanská //
Vilém Halfar //

Ostrava //
Karel Balcar //
Florian Bayer //
Jar. Bláha //
Karel Cenek //
Al. Cependa //
Karel Číhalík //
Jar. Dobrovolský //
Emil Dostál //
Rud. Durčák //
Jos. Dušek //
Jos. Dvořák //
And. Gvuzd //
Vil. Havlásek //
Jos. Havrlant //
Frant. Holub //
Ot. Holvek //
Rud. Honč //
Frant. Hoza //
Frant. Hrbáč //
Vojt. Jungbauer //
Boh. Kolovrat //
Karel Konrád //
Sylv. Kratochvíl //
Marie Langrová //
Lad. Mácha //
Dr Zd. Materna //
Jar. Matěj //
Václav Matěj //
Jan Matoušek //
Jos. Mikš //
Jos. Najzar //
Frant. Nečesaný //
Frant. Noga //
Frant.Opial //
Al. Přibyl //
Al. Ranocha //
Al. Rotter //
Al. Sanetřík //
Jos. Schreier //
Ant. Škrobálek //
Rud. Tlapák //
Lad. Třenecký //
Mil. Tvrdý //
Frant. Vavrečka //
Lad.Vocelka //
Vojt. Vorálek //
Jar. Zaorálek //
Jos. Žebrák //

Prostějov //
Ferd. Barták //
Jos. Bursa //
Al. Coufal //
Dr Jos. Čermák //
Old. Dobrovolný //
Frant. Janďourek //
Alois Král //
Jan Krejčí //
Jar. Kunčík //
Jan Kuchař //
Václav Menšík //
Jan Petráš //
Alois Rolný //
Stan. Řezníček //
Frant. Vetešník //

Přerov //
Frant. Drbal //
Věra Dvořáková //
Jar. Hradil //
Frant. Chmelař //
Ant. Kamelander //
Boh. Klečka //
Jan Machovec //
Jos. Pavlán //
Silv. Pleva //
Hel. Reissová //
Hub. Sekera //
Frant. Skoumal //
Růž. Stoklásková //
Jan Šenk //
Anna Šimková //
Václav Zmeškal //

Šternberk //
Vojt. Opíchal //

Šumperk //
Petr Bezděk //

Tišnov //
Rob. Klusák //
Jos. Kovář //
Alois Macků //
Ludv. Sitař //
Jan Tejkal //
Boh. Vařílek //
Jos. Vetešník //

Třebíč //
Frant. Kaboněk //
Em. Krajina //
Frant. Lemberk //
Rich. Mužík //
Frant. Nečas //
Jan Novotný //
Old. Pokorný //
Matěj Toufar //
Frant. Veselý //

Vsetín //
Lad. Bartoník //
Ot. Cochlar //
Vlad. Drápala //
Jar. Fajkus //
Jar. Fröhlich //
Jar. Hambálek //
Rud. Kadlec //
Jos. Konečný //
Št. Kovář //
Boh. Kubík //
Jiří Opočenský //
Zd. Růžička //
Fr. Suldovský //
Al. Šimurda //
Fr. Štěpánek //
Jos. Tomšů //
Ant. Zeťák //

Vyškov //
Jiří Alexander //
Boř. Banďouch //
Vít. Bílek //
Karel Dvořáček //
Jakub Jureček //
Karel Kubíček //
Karel Měřínský //
Ant. Souček //  
Jar. Tomandl //
Frant. Závodný //

Zábřeh //
Boh. Ballon //
Jan Háječek //
Bol. Hrbek //
Frant. Kruš //
Jos. Suchomel //

Zlín //
M. Hrdličková //
Vlad. Christián //
Rud. Kašík //
Lad. Košut //
Otto Ludvík //
Václav Molák //
Ant. Pachl //
Ad. Palkovský //
Ign. Polášek //
Václav Praxl //

Znojmo //
Ferd. Kulhánek //
Met. Pospíchal //
Frant. Štursa //

ZŠR Brno //
Ot. Hubík //
Lad. Jandásek //
Jar. Jurek //
Jan Kadaňka //
Al. Konvalinka //
Frant. Malík //
Al. Smolík //
Old. Štěrba //
Konrád Vít //
městská část

významné osoby

Antonín Gála
podílel se na instalaci desky Marie Syptáková
autorka pamětní desky


události

25. 10. 1947
Odhalení pamětní desky popraveným a padlým učitelům 1. 12. 1946
Smuteční rozloučení s Eduardem Berkou


stavby

Nejvyšší správní soud ČR
Moravské náměstí 6/611


související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 17. 09. 2020