rekonstrukce kanalizační sítě


Křenová 4/01

rekonstrukce veřejné kanalizační sítě, kterou město Brno realizovalo za přispění Evropské unie


katastr

Trnitá


místo

v přízemí mezi dvěma bočními vchody do budovy


umístění

17. 5. 2006


popis

obdélná na šířku, bronzová, písmo plastické; výzdoba: vpravo dole kruhový reliéf, v něm symboly - znaky Brna a Evropské unie; nad nimi plastický nápis "Brno", dole symbolicky vodní vlny


text

V letech 2001 - 2003 se za spolupráce programu PHARE LSIF // a statutárního města Brna realizoval // Projekt Brno - Rekonstrukce veřejné kanalizační sítě // Prostřednictvím projektu přispěla EU částkou 13, 850 mil. EUR // Stavbu realizovalo Sdružení // tvořené stavebními firmami // ŽS Brno a. s. // SUBTERRA a. s. // IMOS Brno a. s. //objekty

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
pamětní deska: náměstí 28. dubna 0/03
stavba rovněž spolufinancována Evropskou unií
stoková síť města Brna
pamětní deska: Zelný trh 0/03
stavba rovněž spolufinancována Evropskou unií


ulice

městská část

události

17. 5. 2006
Odhalení pamětní desky k projektu Stoková síť města Brna


související odkazy

MenšAktualizováno: 10. 09. 2018