M. Morbacherová


Klimešova 0/04

pamětní deska připomínající úmrtí Marie Morbacherové (+1945), zbudovaná manželem v roce 60. výročí smrti


katastr

Ořešín


místo

v boží muce


umístění

2005


popis

mramor světlý leštěný, písmo ryté, hnědě barvené; deska umístěna na objektu božích muk, která nebyla v době vysvěcení ještě dokončena, později doplněn jednoduchý kříž


poznámka

slavnost vysvěcení se konala v květnu 2005. Boží muka se nacházejí u polní cesty odbočující ze silnice vedoucí k objektu Ranch "Ch", který má adresu Klimešova 49


text

V upomínku na //
tragické úmrtí //
manželky Marie //
dne 3. 5. 1945 //
věnuje k větší cti //
a slávě Boží //
JUDr. Eugen Morbacher //ulice

městská část

související odkazy

osoby na objektu

Eugen Morbacher
iniciátor vzniku pamětní desky Marie Morbacherová


prameny, literatura

MenšAktualizováno: 10. 09. 2018