B. Vražina


Bednářova 0/01

P. Bedřich Vražina (1888–1971), duchovní správce farnosti


katastr

Horní Heršpice


místo

na kříži vlevo od vstupu do kostela


umístění

po 1971


popis

na bílém podstavci kříže je umístěna pamětní deska


text

Pochválen buď Pán //
Ježíš Kristus.  //
V upomínku na našeho oblíbeného //
věrného služebníka, který //
věřícím zde sloužil //
od 2. 9. 1916 do 16. 2. 1971, //
vldp. biskupského radu, //
duchovního správce a katechetu //
P. Bedřicha Vražinu, //
věnují heršpičtí věřící. //
Pane, dej mu odpočinutí //
a světlo věčné ať mu svítí. //ulice

městská část

stavby

Kostel sv. Klementa Maria Hofbauera
Bednářova
objekt věnován dlouholetému duchovnímu správci


související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 27. 04. 2022