císař Josef II.


Lidická x Lužánky 0/02

císař Josef II. (1741–1790), který 9. 9. 1786 zpřístupnil park v Lužánkách veřejnosti jako městský promenádní prostor.


katastr

Brno-město


místo

ve středu parku Lužánky pod bazénkem s třemi putti naproti bývalé restaurace


existence

pomník již neexistuje


umístění

7. 9. 1888


odstranění

29. 9. 1919


autor

Victor Oskar Tilgner


popis

na vysokém okrouhlém bohatě členitém a zdobeném podstavci je portrétní busta z červeného mramoru; na podstavci je na přední straně pod vavřínovým věncem v loubí z dubového listí nápis


poznámka

Pomník byl 29. 9. 1919 stržen a poškozen, další osudy neznáme.
Mezi dary pro Mähr. Gewerbemuseum v Brně byl v roce 1886 uveden model pro pomník císaře Josefa II. v Lužánkách; návrh architekt Weinbrenner, sádrový model provedli sochaři Hansmann a Stürmer z Brna. Sádrový model pomníku byl veřejnosti prezentován 25. 3. 1886 v sídle sochařské firmy Hansmann a Stürmer v Brně, Kiosk 7.


text

Josepho II. //
qui hosce hortos //
populo //
A. MDCCLXXXVII //
dicavit //
grata Moravia //
posuit //
MDCCCLXXXVIII //objekty

kašna se sousoším tří puttů
kašna: Lidická x Lužánky 0/14
součást výzdoby parku


ulice

městská část

významné osoby

Carl Weinbrenner
navrhl sádrový model pomníku


události

7. 9. 1888
Odhalení pomníku císaře Josefa II. v Lužánkách


stavby

park Lužánky
Lidická 50


související odkazy


MenšAktualizováno: 24. 12. 2018