Jean Louis Raduit de Souches


Rašínova 0/01

Jean Louis Raduit de Souches (1608–1682) - vrchní velitel úspěšné obrany Brna proti Švédům v roce 1645


katastr

Brno-město


místo

za hlavním oltářem kostela sv. Jakuba


umístění

1783


úprava

v roce 1964 provedl celkovou úpravu náhrobku prof. arch. Bohuslav Fuchs


autor

Jan Zikmund Kerker, brněnský zvonař (rok 1727)


popis

na stylizovaném stupňovitém obdélném podstavci s kartuší, na níž je popis zásluh Jeana Louise Raduita de Souches o obranu města Brna v roce 1645, je postava klečícího rytíře se zbrojí (mečem, přílbicí a rukavicemi), s levou rukou mírně upaženou a s pravou položenou na srdci.


poznámka

Náhrobek byl původně umístěn v kapli Raduitovy rodiny, jež stávala při jižní zdi kostela na hřbitově, který kostel sv. Jakuba obklopoval.
Po zrušení hřbitova v roce 1783 byl náhrobek přemístěn do kostela, v jehož kryptě ostatky Jeana Louise Raduita de Souches v měděné rakvi dodnes odpočívají.ulice

městská část

významné osoby

Bohuslav Fuchs
v roce 1964 provedl celkovou úpravu náhrobku Jean Louis Raduit de Souches
vrchní velitel úspěšné obrany Brna proti Švédům v roce 1645


události

16. 8. 2003
Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches 12. 10. 1936
Otevření hrobky Louise Raduita de Souches


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


související odkazy

osoby na objektu

prameny, literatura

JisAktualizováno: 07. 06. 2020