Christian d´Elvert


Bašty 6/01

Christian d´Elvert (1803–1896) - historik, mecenáš, starosta města Brna v letech 1861–1864 a 1870–1876


katastr

Brno-město


místo

na fasádě domu


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1903


popis

neznáme


poznámka

O pořízení a umístění pamětní desky rozhodla městská rada brněnská na svém 4. zasedání dne 24. 3. 1903 (viz Archiv města Brna, knihovna sign. H 1570) za spontánního souhlasu všech přítomných.
Deska byla odhalena ke 100. výročí d´Elvertova narození (12. 4. 1803), ale je dnes nezvěstná.


text

text zatím neznáme


ulice

městská část

související odkazy

osoby na objektu


MenšAktualizováno: 12. 04. 2020