V. Kroupa


Bosonohy - lesík 0/01

Vlastislav Kroupa (1920–1944) - zakladatel odbojové organizace Hnutí slovanské domoviny


katastr

Bosonohy


místo

Bosonohy - lesík, okraj Kamenného vrchu nad Nebosády


umístění

v létě 1946


popis

hrubě opracovaný pískovcový kvádrový kámen nese na přední straně černou mramorovou desku s bílým rytým nápisem


poznámka

K této desce přidána v roce 1989 malá bronzová s rytým nápisem:
Aby živí nezapomněli // a mrtvých nebylo zapomenuto. // Věnují spolubojovníci // Odhaleno k 40. výročí V. Kroupy.//

Při kontrole v roce 2003 nenalezena bronzová deska, zřejmě odcizena.


text

Zakladateli oddílu Junáka v Brně – Lískovci, //
organizátoru odboje „Hnutí slovanské domoviny“ //
abiturientu obchodní akademie //
a redaktoru Lidových novin //
Vlastislavu //
Kroupovi //
narozenému 3. března 1920 v Bosonohách //
a popravenému ve Vratislavi 27. dubna 1944 //
za ilegální činnost „HSD“. //  
Za přispění jeho rodičů, postavili tento pomník //
Junáci ze Starého Lískovce. //
Úryvek z jeho posledního dopisu: //
Umírám jako voják lepšího zítřka. Lituji, že //
nemám ještě jeden život, který bych mohl //
obětovat své drahé vlasti. //
Vratislav 27. dubna 1944 //
Čest budiž jeho památce! //městská část

významné osoby

Josef Styx
pro Josefa Styxe se stal Vlastislav Kroupa na celý život vzorem hrdiny a čestného člověka, měl zásluhu na udržování pomníku v důstojném stavu


osoby na objektu


MenšAktualizováno: 16. 09. 2018