výstavba budovy Zemského spolku


Černopolní 20/01

výstavba budovy Zemského spolku k potírání tuberkulózy na Moravě


katastr

Černá Pole


místo

v přízemí čekárny


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1912


odstranění

po roce 1945 (?)


popis

obdélná na výšku, bílý mramor; písmo ryté černě zbarvené, text německy (vlevo) a česky


poznámka

V budově vystavěné podle plánů městského architekta Holika se nacházelo také první stálé muzeum tuberkulózy a boje proti ní v Rakousko-Uherské monarchii. Obě pamětní desky nalezeny v roce 2003 na půdě budovy a předány do sbírek Muzea města Brna.


text

Vystavěno //
Zemským spolkem //
ku potírání tuberkulosy //
na Moravě //
za protektorátu //
Jeho Excellence //
pana c. k. místodržitele //
Dr. Oktaviána Regnera //
svob. pána Bleylebena //
a za presidenta //
Jeho Excellence //
pana zemského hejtmana //
Otty hraběte Serényiho //
z Kis – Serényi //
v roce 1912 //

(německý text)
Erbaut //
vom Landesvereine //
zur Bekämpfung der //
Tuberkulose in Mähren //
unter dem Protektorate //
Seiner Exzellenz des //
Herrn K. K. Statthalters //
Dr. Oktavian Freiherr //
Regner von Bleyleben //
und dem Präsidenten //
Seiner Exzellenz dem //  
Herrn Landeshauptmanne //
Otto Grafen Serényi //
von Kis – Serényi //
im Jahre 1912 //


ulice

městská část

související odkazyMenšAktualizováno: 10. 06. 2021